Bağ Kurulumu Rehberi

 

 

Bağ projenizi,

 • Sıra uzunlukları
 • Sıra sayısı
 • Dikim sıklığı (sıra üzeri ve sıra arası mesafeleri)
 • Telli terbiye tipi  (duvar tipi, çift te, yarı çardak, pergole sistemi gibi)
 • Eğim ile ilgili bilgiler
 • Bakım şartlarınız  (tarım makineleriniz, sulama imkanlarınız vb. ) belirler.

Bağ tesisi kurulum aşamaları,

 1. Asma türüne, terbiye metoduna, bağın eğimine, hava akımı ve tarım makinelerinizin tip ve ebatlarına göre bir dikim sıklığı belirlenir.
 2. Bağda dikim planlaması yapılır.
 3. Projedeki ürünler , miktarları ve montaj aparatları projede tekrar kontrol edilir.
 4. Sıralar, enine ve boyuna gönyelenir.
 5. Asmaların ve direklerin yerleri işaretlenir.
 6. Asmaların dikimi gerçekleştirilir.
 7. Sıra başı direkleri, dışa doğru 65-70 derece açı ile çakılır.
 8. Baş direk gergisi için toprak çıpaları, 1 –  1,5 metre sıra dışından baş direğe doğru  çakılır.
 9. Gergi halatı ve gerdirme mandalı ile baş direk gergileri yapılır.
 10. Ara direkler, gönyelenerek tam dik ve yeterli miktarda çakılır.
 11. Telli terbiye metoduna göre yatırma teli,gövde teli,sulama telleri uygun yerlerden çekilir.
 12. Gerdirme aleti ile gerdirme mandalları gerdirilir.

 

Modern Bağ Ürünleri

 Tel uygulaması

Telli terbiye yaparken, duvar tipi ve te sistemlerinde aşağıdaki metotla direkler ve teller uygulanır. Toprak üstü 150 cm  kalan bir direk (tam direk boyu 200 cm) için; alttan başlayarak en altta “toprak seviyesinden itibaren”

 • 30-40 cm seviyesine varsa damlama teli ve borusu,
 • 70-80 cm seviyesine gövde taşıyıcı tel (kalın tercih edilmeli)
 • 110-120 cm seviyesine 1.kat yatırma telleri ( sağ ve soldan çift tel uygulanmalı)
 • 140-150 cm seviyesine yani en üst seviyeden 2.kat yatırma telleri ( sağ ve soldan çift tel uygulanmalı)

 

Diğer Tavsiyeler

 • Çok kurak dönemlerde fidan ve direk dikimi yapmayınız.
 • Bağcılıkta ürün tercihi yaparken, üzüm türüne ve bakım şartlarına göre terbiye sistemi seçimi, malzeme ömrü ve kaplama kalitesi, fiyat / performans kriterlerine daima dikkat ediniz.
 • Projelendirme öncesi mutlaka uzmanınıza danışınız.

 

 
Üzüm Yetiştiriciliği – RIZA ORUÇ -Çiftçi TV Çekimi – Mayıs 2015